top of page

כיצד אוכל לבנות תוכנית מנוי משלי? 

פשוט לחץ על הפריטים שאתה רוצה,  לחץ על הירשם, ולאחר מכן בדוק!  זה כזה קל.

את כל  מנויים של   12 פריטים או יותר מקבלים בחינם  משלוח!!

האפשרויות אינסופיות! התחל לבנות בקישור למטה! 

bottom of page